1. KURS DLA DZIECI W WIEKU 6-7 LAT

Koszt 158 zł/miesiąc (zajęcia 1 raz w tygodniu 45 min)

Koszt  140zl/miesiąc(zajęcia 1 raz w tygodniu 30 min)

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu i trwają 30 lub 45 minut
Od  2008 roku kursy prowadzone są w oparciu o metodę Genki English. Jest to nowatorski system nauczania angażujący całkowicie uczestników kursu. Priorytetem jest znajomość podstawowych zwrotów umożliwiających komunikację w języku angielskim. Poprzez bardzo różnorodne gry i aktywności, dzieci szybko i chętnie przyswajają język angielski. Idąc do szkoły dzieci posiadają ogromny zasób słownictwa, mając zdecydowaną przewagą nad swoimi rówieśnikami, a w dalszej konsekwencji szanse na uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursów z angielskiego w przyszłości. Oprócz Genki wprowadzamy również słownictwo niezbędne do egzaminu starters, który dzieci zdają w wieku 7-8 lat. Dzięki wczesnemu przygotowaniu do tego egzaminu i wielokrotnym powtórzeniom, dzieci są świetnie przygotowane, gdyż materiał jest bardzo dobrze utrwalony.

2. KURS DLA DZIECI W WIEKU 8 -10 LAT

Koszt 340 zł/miesiąc ( zajęcia 2 razy w tygodniu 60 min) – 8 lekcji
Koszt  255 zł/miesiąc (zajęcia 1 raz w tygodniu 90 min) – 4 lekcje

Koszt 175zł/miesiąc(zajęcia 1 raz w tygodniu 60 min)- 4 lekcje

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu i trwają 60 minut.W dalszym ciągu korzystamy z kursu GenkiEnglish, ale już jako kurs uzupełniający. Coraz większy nacisk kładziemy na przygotowanie do egzaminów Cambridge Young Learners www.cambridgeenglish.org/pl/exams/young-learners), które zarówno oceniają umiejętności w zakresie czytania, pisania i słuchania jak i motywują do dalszej nauki w kierunku PET, FCE. Priorytetem jest również nauka swobodnej komunikacji . Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik nauczania jak i  nowoczesnej technologii, wszyscy słuchacze są silnie zaangażowani w lekcję . Do każdej grupy przygotowujemy słownictwo , które słuchacze mogą mieć na urządzeniach mobilnych i  w dowolnej chwili powtarzać lub  włączyć jedną z gier i ćwiczyć w różny sposób.

3. KURS DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Koszt 255 zl/miesiąc(zajęcia 1 raz w tygodniu 90 min)-4 lekcje

Koszt 340 zl/miesiąc(zajęcia 2 razy w tygodniu 60 min)-8 lekcji

Kurs dla młodzieży

Zajęcia odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu i trwają 90 minut lub 60 minut
Przygotowujemy do egzaminów; ósmoklasisty, matury oraz egzaminów Cambridge : PET, FCE , CAE, CPE.  Młodzież w tym wieku, który kontynuuje naukę w Oxford Kids jest w stanie się swobodnie komunikować. Poziom tych grup jest wysoki i wyrównany. Nowi uczniowie są poddawani testom i rozmowie kwalifikującej ich do odpowiedniej grupy. Zdecydowana większość uczniów uczęszcza do szkoły Oxford Kids wiele lat i jako nastolatkowie są biegle w stanie posługiwać się językiem  osiągając niejednokrotnie bardzo wysokie pozycje w konkursach z języka angielskiego. Bardzo dbamy o jakość i atmosferę  nauczania dlatego stosujemy narzędzia umożliwiające znacznie efektywniejsza , szybszą naukę języka zwłaszcza w tej grupie wiekowej, gdyż tutaj tych narzędzi jest bardzo wiele.

Kursy dla dorosłych

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu po półtorej godziny w małych grupach 5-9 osób..Kładziemy nacisk przede wszystkim na komunikację potrzebną w życiu codziennym. . Stosujemy  nowoczesne metody nauczania jak również nowoczesne technologie dzięki czemu można się nauczy angielskiego niezwykle szybko i efektywnie. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą  pokonać barierę językową, płynnie rozmawiać po angielski, nauczyć się  korespondencji w języku angielskim.