YLE

Przygotowujemy dzieci do egzaminów cambbridge young learners. Nie jest to obowiązkowe, ale każdy kto wyrazi taką chęć zostanie solidnie przygotowany.

Testy  cambridge YLE mają 3 stopnie trudności: starters, movers, flyers.

Są przeznaczone dla dzieci w wieku 7-12 lat. Cambridge Young Learners English tests wyznaczają międzynarodowe standardy w nauczaniu języka angielskiego w szkołach zarówno dla nauczycieli jak i dla uczniów. wszyscy zdającyna całym świecie są egzaminowani według tych samych zasad i dostają takie same certyfikaty cambridge esol. słuchowe i pisemne części testów YLE są sprawdzane w Cambridge, mówienie oceniane jest na miejscu przez wykwalifikowanych egzaminatorów. każde dziecko, które podchodzi do egzaminu YLE dostaje certyfikat. na certyfikacie są trzy oceny w postaci tarcz. pierwsza ocena to czytanie i pisanie , druga to słuchanie, trzecia mówienie. z każdej części można maksymalnie uzyskać 5 tarcz. ze wszystkich części łącznie można uzyskać 15 tarcz. zakłada się, że dzieci, które uzyskały łącznie co najmniej 10 tarcz, mają dobry poziom znajomości języka i mogą przygotowywać się do następnego poziomu egzaminu.

 

ZDAWALNOŚĆ 100%

FCE

FCE/FCE FOR SCHOOLS

Egzamin Cambridge English: First, znany również jako First Certificate in English (FCE), to kwalifikacje na poziomie średnio zaawansowanym wyższym. Certyfikat potwierdza, że możesz posługiwać się angielskim używanym nacodzień  niezbędnym  w pracy lub w nauce.

First  umożliwia

studiowanie w języku angielskim na tzw. poziomie „foundation” lub „pathway”
pracę w środowisku anglojęzycznym
-samodzielnie przebywanie w anglojęzycznym kraju.

Egzamin Cambridge English: First znajduje się na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Osiągnięcie tego poziomu oznacza, że potrafisz:

• zrozumieć główne koncepcje opisane w skomplikowanych tekstach;

• prowadzić rozmowę na dość szeroki zakres tematów, wyrażając opinie i przedstawiając argumenty

pisać w sposób jasny i szczegółowy, wyrażając opinie i wyjaśniając zalety i wady różnych punktów widzenia.

ZDAWALNOŚĆ 100%

CAE

Egzamin  Advanced (CAE) stanowi potwierdzenie doskonałej znajomości języka:

• Jest uznawany na świecie za dowód osiągnięcia wysokich wyników.

Ponad 6000 instytucji edukacyjnych, firm i instytucji państwowych na całym świecie uznaje Cambridge English: Advanced (CAE) za potwierdzenie wysoce zaawansowanego poziomu znajomości języka.

• Jest certyfikatem nieograniczonych możliwości.

Pomaga rozwinąć kompetencje językowe potrzebne do osiągnięcia sukcesu. Można go wykorzystać przy składaniu podania o przyjęcie na uniwersytet oraz o wizę studencką w Wielkiej Brytanii i Australii.

• Zapewnia wysoki poziom kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego, umożliwiających odniesienie sukcesu w pracy i nauce.

Przygotowanie do egzaminu Cambridge English: Advanced (CAE) pomaga rozwinąć umiejętności pozwalające czerpać maksymalne korzyści z nauki, pracy oraz życia w krajach anglojęzycznych.

ZDAWALNOŚĆ 100%

YLE

YLE

Przygotowujemy dzieci do egzaminów cambbridge young learners. Nie jest to obowiązkowe, ale każdy kto wyrazi taką chęć zostanie solidnie przygotowany.

Testy  cambridge YLE mają 3 stopnie trudności: starters, movers, flyers.

Są przeznaczone dla dzieci w wieku 7-12 lat. Cambridge Young Learners English tests wyznaczają międzynarodowe standardy w nauczaniu języka angielskiego w szkołach zarówno dla nauczycieli jak i dla uczniów. wszyscy zdającyna całym świecie są egzaminowani według tych samych zasad i dostają takie same certyfikaty cambridge esol. słuchowe i pisemne części testów YLE są sprawdzane w Cambridge, mówienie oceniane jest na miejscu przez wykwalifikowanych egzaminatorów. każde dziecko, które podchodzi do egzaminu YLE dostaje certyfikat. na certyfikacie są trzy oceny w postaci tarcz. pierwsza ocena to czytanie i pisanie , druga to słuchanie, trzecia mówienie. z każdej części można maksymalnie uzyskać 5 tarcz. ze wszystkich części łącznie można uzyskać 15 tarcz. zakłada się, że dzieci, które uzyskały łącznie co najmniej 10 tarcz, mają dobry poziom znajomości języka i mogą przygotowywać się do następnego poziomu egzaminu.

 

ZDAWALNOŚĆ 100%

FCE

FCE

FCE/FCE FOR SCHOOLS

Egzamin Cambridge English: First, znany również jako First Certificate in English (FCE), to kwalifikacje na poziomie średnio zaawansowanym wyższym. Certyfikat potwierdza, że możesz posługiwać się angielskim używanym nacodzień  niezbędnym  w pracy lub w nauce.

First  umożliwia

studiowanie w języku angielskim na tzw. poziomie „foundation” lub „pathway”
pracę w środowisku anglojęzycznym
-samodzielnie przebywanie w anglojęzycznym kraju.

Egzamin Cambridge English: First znajduje się na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Osiągnięcie tego poziomu oznacza, że potrafisz:

• zrozumieć główne koncepcje opisane w skomplikowanych tekstach;

• prowadzić rozmowę na dość szeroki zakres tematów, wyrażając opinie i przedstawiając argumenty

pisać w sposób jasny i szczegółowy, wyrażając opinie i wyjaśniając zalety i wady różnych punktów widzenia.

ZDAWALNOŚĆ 100%

CAE

CAE

Egzamin  Advanced (CAE) stanowi potwierdzenie doskonałej znajomości języka:

• Jest uznawany na świecie za dowód osiągnięcia wysokich wyników.

Ponad 6000 instytucji edukacyjnych, firm i instytucji państwowych na całym świecie uznaje Cambridge English: Advanced (CAE) za potwierdzenie wysoce zaawansowanego poziomu znajomości języka.

• Jest certyfikatem nieograniczonych możliwości.

Pomaga rozwinąć kompetencje językowe potrzebne do osiągnięcia sukcesu. Można go wykorzystać przy składaniu podania o przyjęcie na uniwersytet oraz o wizę studencką w Wielkiej Brytanii i Australii.

• Zapewnia wysoki poziom kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego, umożliwiających odniesienie sukcesu w pracy i nauce.

Przygotowanie do egzaminu Cambridge English: Advanced (CAE) pomaga rozwinąć umiejętności pozwalające czerpać maksymalne korzyści z nauki, pracy oraz życia w krajach anglojęzycznych.

ZDAWALNOŚĆ 100%