SZKOŁĘ OXFORD WYRÓŻNIA NA TLE INNYCH SZKÓŁ SZEREG CZYNNIKÓW:

Szkoła Oxford jest wyjątkowa ze względu na uzyskiwanie bardzo dobrych efektów nauczania

1. Daje możliwość rozpoczęcia nauki  od najmłodszych lat czyli od 2 roku życia i kontynuacji do poziomu Advanced.

2. Jesteśmy zarówno członkiem programu Addvantage , gdyż współpracujemy  z Cambridge University w ramach przeprowadzania egzaminu , ale także zarejestrowanym partnerem dla testowania egzaminów Cambridge. Zdawalność egzaminów w naszej szkole wynosi 100%.

3. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach wojewódzkich z języka angielskiego uzyskując tytuł laureata lub finalisty, co umożliwia im naukę w najlepszych łódzkich szkołach gimnazjalnych i liceach.

4. Jest jedyną szkołą, która stosuje nowoczesne nauczanie w oparciu o światowy   autorytet  z dziedziny mózgu i technik uczenia  Tony’ego Buzana. Stosujemy Mindmapping zamiast tradycyjnych notatek, ponadto nowoczesne techniki pamięciowe, naukę poprzez unikalne  gry  niedostępne na rynku polskim , a przynoszące niezwykłe efekty w nauczaniu, gdyż dzieci i młodzież rozwijają w nich umiejętności komunikacyjne, gramatykę i  wiedzę z kultury krajów anglojęzycznych. Najważniejsze, że dzieci dużo się uczą , nie nudzą się, są aktywne i dobrze się bawią. Przy zastosowaniu  nowoczesnych technik nauczania, pobudzamy pracę  obydwu półkul mózgowych, skracamy czas nauki, a dzięki temu nauka jest o wiele bardziej efektywna.

5. Systematycznie powtarzamy przerabiany materiał w taki sposób, aby został zachowany w pamięci długotrwałej. Zwroty, słownictwo, gramatyka są powtarzane kilka razy w ciągu roku i po roku od ich wprowadzenia.

6. Poszerzamy znacząco wiedzę krajów anglojęzycznych  , która jest nieodłączynym elementem każdego konkursu . Uczniowie szkoły Oxford są, w odróżnieniu od konkurencji, do tej części świetnie przygotowani.

7. Nastawiamy się zdecydowanie bardziej na nauczanie niż egzekwowanie. Dbamy o przyjazną , twórczą atmosferę nauki. kładziemy nacisk na komunikację potrzebną w życiu codziennym

8. Od 2008 roku pracujemy w oparciu o niezwykle efektywną  metodę Genki English dla najmłodszych kursantów.  Zajęcia są niezwykle dynamiczne, dzięki czemu uczniowie nigdy nie są znudzone. Dzieci  uczą się codziennych zwrotów , najbardziej potrzebnych do codziennej komunikacji.  Już po kilku zajęciach można  zauważyć efekty. Kurs jest jednak uzupełniany jeszcze dodatkowym słownictwem rekomendowanym przez British Council dla poziomu Starters. Dzieci idąc do pierwszej klasy, po nauce w naszej szkole, mają znaczącą przewagę nad swoimi rówieśnikami i zawsze są w klasie najlepsze z angielskiego.